BİZ //
ŞİMDİ //
BURADA

Haydi hep birlikte DIE LINKE’ye katılalım!

Ekolojik ve siyasal bir felaketin eşiğindeyiz. AfD eyalet seçimlerinde dolu dizgin ilerliyor; Yeşiller’in ve SPD’nin liderleri "büyük ölçekli sınırdışı etme pratikleri"nden bahsediyor; CDU otobanlar inşaat ediyor -ve bu ortamda DIE LINKE bir sonraki federal seçimlerde yüzde beşlik barajı aşamama tehlikesiyle karşı karşıya. Barajı geçememesi halinde tek anti-kapitalist parti meclisin dışına çıkarılmış olacak ve Rose Luxemburg Vakfı’na ait siyasal kültürel ve eğitim programlarının aldığı mali destekte ciddi kayıplar yaşanacak.

Sivil toplumun farklı alanlarından gelen ve daha önce parlamenter siyasete yönelik herhangi bir bağ hissetmemiş solcularız biz. Bizler daha önceki pratiklerimizden bugüne dek eylemler düzenledik, sokakları kapattık, greve gittik ayrica siyasal ve kültürel alanı tabandan yola çıkarak örgütlemeyi seçtik. Savaşların ve yükselen aşırı-sağın damgasını vurduğu, ağırlığını giderek daha fazla hissettiren iklim krizinin tehdidi altındaki bir dünyada, önceki siyasi konumlarımızı radikal biçimde yeniden düşünme ihtiyacını hissediyoruz. Geçmişteki stratejilerimizin çoğu başarısızlığa uğradı. Artık kendimizi yeniden örgütlememiz ve gelmekte ya da çoktan gelmiş olan felaketlere karşı durmamız gerekiyor.

Parçalara ayrılmış toplumsal mücadelelerimizin – tıpkı parçalanmış işçi sınıfı gibi- siyasal anlamda yeniden etkin olabilmesi için birleştirici bir örgütlenmeye gereksinimi var. Tam da bu dönemde DIE LINKE tarihsel bir virajdan geçiyor: Wagenknecht bloğunun ayrılmasıyla birlikte partinin önünde iki seçenek duruyor: ya kendini birleştirici bir örgüt olarak yeniden konumlandıracak ya da anlamsızlığın içinde kaybolup gidecek.

Bu yüzden, DIE LINKE’ye dahil olduğumuzu ve partinin (yeniden) inşasına yapıcı ve eleştirel biçimde, ama her şeyden önce aktif ve radikal biçimde, katkı verme arzusu taşıdığımızı beyan etmek istiyoruz!

Muhalif bir parti için

Sol bir partinin etkin ve inandırıcı olabilmesi için, içerik ve yapı anlamında kendisini diğer partilerden açık biçimde ayrıştırması gerekiyor. Sosyalist siyaset (geç) neoliberal statükoyla bağdaşabilir bir siyaset değildir. SPD ve Yeşiller ile ‘isyankar bir hükümet politikası’ yürütmek mümkün değil. Thüringen eyaletinde giderek sıklaşan sınırdışı etme pratikleri ve Berlin’de ‘Deutsche Wohnen & Co enteignen’ sloganıyla gerçekleştirilen referandumun önünün kırmızı-kızıl-yeşil koalisyon tarafından kesilmiş olması buna işaret ediyor. Bu tür hükümet pratikleri çerçevesinde, DIE LINKE koalisyon kurmak ya da sürdürmek amacıyla fazlaca eğilip büküldü ve kırmızı-yeşil merkezci aşırılıkla işbirliği yapar hale geldi. Yeni üyeler olarak DIE LINKE’nin statükoya karşı inandıcı ve sağlam muhalefetin adresi haline gelmesini ve bu konumda kalmasını sağlamaya çalışacağız.

Harekete ait bir parti için

Toplumsal ve ekolojik hareketlerin bir yurda ihtiyacı var. İklim eylemciliği, feminizm, ırkçılık karşıtlığı, anti-semitizm, LGBTIQA+ hakları savunusu ve diğer ilerici, çevreci ve toplumsal-siyasi konularda ciddi bir mücadele sürdürmek isteyenlerin evlerinde hissedebilecekleri tek yer anti-kapitalist bir parti olabilir. Parti yönetimi bugüne dek sürekli olarak partinin yenilenmesini ve kapılarını toplumsal-ekolojik hareketlere açmasını arzuladıklarını belirtti. Bu karakterdeki hareketlerden gelen aktivistler olarak, alınan bu inisiyatifi memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çabanın yarıda kalmaması ya da sosyalist sınıf politikalarının temel karakterini sürekli kazıyıp durmanın ötesine geçilmesi için mücadele vermek istiyoruz.

İşçilere ait bir parti için

Wagenknecht kanadı eğer bize tek bir şey göstermişse o da sosyalist siyasetin bir kariyer merdivenine dönüştürülmemesi gerektiğidir. Bu nedenle partinin listeler için zorunlu kotalar oluşturması ve işçileri, işsizleri ve kırılgan koşullarda çalışmak zorunda olanları temsil edecek vekillere sahip olması gerekiyor. Vekillikler görevde geçirilecek iki dönemle sınırlandırılmalı ve vekalet verilenlerin gelirleri ortalama bir kalifiye işçinin maaşı seviyesinde tutulmalıdır. Diğer bütün gelirler tümüyle şeffaf hale getirilmeli ve parti vakfına ya da meclis dışındaki dayanışma projelerine bağışlanmalıdır.

Tartışma kültürüne sahip bir parti için

İki binli yıllara girildiğinden bu yana siyasal söylemin odağı iyice medya ve sosyal medyaya doğru kaymış durumda. Bu süreçte diğer tavırlarla ve hayatın diğer gerçeklikleriyle siyasal tartışmayı yürütmeye yönelik çabalar algoritmalar, botlar ve Elon Musk gibi etmenler tarafından kesintiye uğruyor. Fakat işin doğrusu, sol kanada ait siyasetin gerçek mekanda etkin kılınması gerekiyor. Sokaklardan, apartmanlara, üniversitelere, barlara ve köylere: DIE LINKE’yi ve demokratik sosyalizmi siyasal tartışma içeren her alana taşımaya hazırız biz. Önümüzdeki Avrupa Birliği seçim kampanyası, AfD ve sağcı muhafazakarlara meydan okuma girişimimiz başlangıç noktasını oluşturuyor.

Sokaklara ait bir parti için

İki binli yıllara girildiğinden bu yana siyasal söylemin odağı iyice medya ve sosyal medyaya doğru kaymış durumda. Bu süreçte diğer tavırlarla ve hayatın diğer gerçeklikleriyle siyasal tartışmayı yürütmeye yönelik çabalar algoritmalar, botlar ve Elon Musk gibi etmenler tarafından kesintiye uğruyor. Fakat işin doğrusu, sol kanada ait siyasetin gerçek mekanda etkin kılınması gerekiyor. Sokaklardan, apartmanlara, üniversitelere, barlara ve köylere: DIE LINKE’yi ve demokratik sosyalizmi siyasal tartışma içeren her alana taşımaya hazırız biz. Önümüzdeki Avrupa Birliği seçim kampanyası, AfD ve sağcı muhafazakarlara meydan okuma girişimimiz başlangıç noktasını oluşturuyor.

İklim siyaseti toplumsal siyasettir; dolayısıyla sınıf siyasetidir

İster konut, ister ulaşım, enerji ya da sağlık siyaseti olsun: temel toplumsal ihtiyaçlar, özelleştirmenin geri çevrilmesi ve kolektif tüketim, hem radikal, hem yararlı, hem de geniş erişime sahip bir ekolojik sınıf siyasetini temellendirecek dinamikler olabilir. İklim hareketinin büyük bir kısmı zaten bunun tam da gerekli olan şey olduğunun gayet farkında: iklim adaleti, sömürgesizleşme ve büyüme ideolojisinin reddi. Fakat eksik olan şey bu temel ifadeler arasında berrak bir formülasyon kurabilmek. Sosyalist iklim siyaseti toplumsal altyapılara odaklanmak ve yeşil kapitalizmin teknolojiye sabitlenmiş çözüm önerilerinin ötesine uzanabilecek gerçek bir kriz yönetimi için açık ve belirgin perspektifler geliştirmek zorunda.

Felakete karşı koyabilmek için sola ihtiyaç olduğuna inanıyoruz – ve DIE LINKE’nin de bugün bizlere ihtiyacı var!

Bize yazın: wir_jetzt_hier@riseup.net